Състояния и заболявания

Дисеминирана интравазална коагулация (ДИК-синдром)

Синоними: дисеминирано вътресъдово съсирване, дисеминирана интраваскуларна коагулация, дисеминирана интраваскуларна коагулопатия, преразходна коагулопатия, консумативна коагулопатия
На английски език: disseminated intravascular coagulation (DIC), disseminated intravascular coagulopathy, consumptive coagulopathy

При различни заболявания може да възникне вътресъдово активиране на кръвосъсирващата система с образуване на дисеминирани микротромби в периферните кръвоносни съдове. B резултат на съпровождащата процеса консумация на плазмени фактори на кръвосъсирването (особено фибриноген, фактор V, фактор VIII) и тромбоцити може да се стигне до развитие на хеморагична диатеза (консумативна коагулопатия). По правило се развива вторична хиперфибринолиза (с допълнително инактивиране на фибриногена и другите фактори на съсирването).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!