Състояния и заболявания

Диабетна кетоацидоза

Диабетната кетоацидоза (ДКА) представлява животозастрашаващо остро метаболитно усложнение на захарния диабет. ДКА се наблюдава предимно при пациенти със захарен диабет тип 1, като при 25 % от пациентите е първа манифестация на заболяването. Три четвърти от болните с ДКА са с установен в миналото диабет. Въпреки прогреса в лечението на ДКА, леталитетът при това усложнение остава сравнително висок - от порядъка на 2 до 4 %.

ДКА е резултат от релативен инсулинов дефицит, който настъпва на фона на излишък на контрарегулаторни хормони. Усложнението се характеризира с триадата хипергликемия, кетонемия и метаболитна ацидоза.

Терапията се състои в корекция на нарушенията във водно- електролитния баланс едновременно с инсулинова инфузия. Най-важните преципитиращи фактори за настъпване на ДКА са инфекция, остър миокарден инфаркт, травма, мозъчна апоплексия, алкохол и физиологичен стрес.

Нерядко основен фактор за развитието на ДКА се явява неспазването на инсулиновия режим или грешки в инсулинолечението при 25 % от случаите.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари