Състояния и заболявания

Диабетна кетоацидоза

Диабетната кетоацидоза (ДКА) представлява животозастрашаващо остро метаболитно усложнение на захарния диабет. ДКА се наблюдава предимно при пациенти със захарен диабет тип 1, като при 25 % от пациентите е първа манифестация на заболяването. Три четвърти от болните с ДКА са с установен в миналото диабет. Въпреки прогреса в лечението на ДКА, леталитетът при това усложнение остава сравнително висок - от порядъка на 2 до 4 %.

ДКА е резултат от релативен инсулинов дефицит, който настъпва на фона на излишък на контрарегулаторни хормони. Усложнението се характеризира с триадата хипергликемия, кетонемия и метаболитна ацидоза.

Терапията се състои в корекция на нарушенията във водно- електролитния баланс едновременно с инсулинова инфузия. Най-важните преципитиращи фактори за настъпване на ДКА са инфекция, остър миокарден инфаркт, травма, мозъчна апоплексия, алкохол и физиологичен стрес.

Нерядко основен фактор за развитието на ДКА се явява неспазването на инсулиновия режим или грешки в инсулинолечението при 25 % от случаите.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари