Състояния и заболявания

Болест на Менетрие (Гигантска хиперплазия на стомашните гънки)

На английски език: Menetriere's disease, giant hypertrophic gastritis, protein-losing gastropathy, hypertrophic gastropathy

Клинична картина

  • Често се наблюдава диария
  • Евентуално анемия
  • Ексудативна ентеропатия с хипопротеинемични отоци

Патоанатомия

Показва високостепенна жлезна хиперплазия със силно разпростиране на слузообразуващия епител от повърхностните зони. Електронната микроскопия показва разпростирането на "tight juctions" ("здрави връзки" - интимни връзки между клетките).

Усложнения

Злокачествено израждане

Диференциална диагноза

Причиненият от Helicobacter pylori гастрит може да имитира гигантския хиперпластичен гастрит.

Диагноза

Рентгеновото изследване / ендоскопското изследване показва "Стомах с гигантски гънки"

Гастроскопия с биопсия (в случай на хеликобактерна инфекция изкореняването на последната може да доведе до обратно развитие на гигантската метаплазия, засягаща стомашните гънки. Освен това се препоръчват редовни ендоскопско-хистологични контролни изследвания, евентуално терапия с  Omeprazol, евентуално гастректомия.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!