Състояния и заболявания

Автоимунен хроничен активен хепатит

При 50% от случаите заболяването започва преди 30-тата година от живота. Свързано е с фамилно предразположение (често се съчетава с наличието на HLA-B8 и DR3).

Признаци:

 • Клиничното протичане на хроничните чернодробни заболявания е свързано със значителни оплаквания, често са налице извънчернодробни автоимунни заболявания (например автоимунен тиреоидит, ревматоиден артрит, васкулит и др.)
 • Установяват се трайно увеличени трансаминази с върхове по време на възпалителните тласъци
 • Налице е ранно понижаване на синтетичната функция на черния дроб (протромбиново време, албумин)
 • Общият белтък и гамаглобулините са повишени
 • Хистологичната картина на автоимунния хроничен активен хепатит е типична
 • Вирусните маркери са отрицателни, доказват се типични автоантитела

Според съотношението на различните антитела се различават 4 подгрупи:

  ANA LMA LMK SLA SMA AMA
Класически (лупоиден) автоимунен ХАХ + +      
LKM-положителен ХАХ     +      
SLA-положителен ХАХ     +
SMA-положителен ХАХ       +  

Легенда:

 • ANA = антинуклеарни Ат (= AHA)
 • LMA = Aт, насочени срещу мембраните на чернодробните клетки
 • LMK = Ат срещу микрозомалните Аг на черния дроб и бъбреците
 • SLA = Ат срещу разтворимите цитоплазмени чернодробни антигени
 • SMA = Ат срещу гладката мускулатура (= АГМА)
 • АМА = антимитохондриални Ат (= АМА)
 • + - типична за подгрулата находка
 • ♦ - факултативно разпространение

Без лечение прогнозата на автоимунния ХАХ е лоша, а при имуносупресивна терапия - относително благоприятна (10-годишната преживяемост възлиза на около 90%).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари