Състояния и заболявания

Автоимунен хроничен активен хепатит

При 50% от случаите заболяването започва преди 30-тата година от живота. Свързано е с фамилно предразположение (често се съчетава с наличието на HLA-B8 и DR3).

Признаци:

 • Клиничното протичане на хроничните чернодробни заболявания е свързано със значителни оплаквания, често са налице извънчернодробни автоимунни заболявания (например автоимунен тиреоидит, ревматоиден артрит, васкулит и др.)
 • Установяват се трайно увеличени трансаминази с върхове по време на възпалителните тласъци
 • Налице е ранно понижаване на синтетичната функция на черния дроб (протромбиново време, албумин)
 • Общият белтък и гамаглобулините са повишени
 • Хистологичната картина на автоимунния хроничен активен хепатит е типична
 • Вирусните маркери са отрицателни, доказват се типични автоантитела

Според съотношението на различните антитела се различават 4 подгрупи:

  ANA LMA LMK SLA SMA AMA
Класически (лупоиден) автоимунен ХАХ + +      
LKM-положителен ХАХ     +      
SLA-положителен ХАХ     +
SMA-положителен ХАХ       +  

Легенда:

 • ANA = антинуклеарни Ат (= AHA)
 • LMA = Aт, насочени срещу мембраните на чернодробните клетки
 • LMK = Ат срещу микрозомалните Аг на черния дроб и бъбреците
 • SLA = Ат срещу разтворимите цитоплазмени чернодробни антигени
 • SMA = Ат срещу гладката мускулатура (= АГМА)
 • АМА = антимитохондриални Ат (= АМА)
 • + - типична за подгрулата находка
 • ♦ - факултативно разпространение

Без лечение прогнозата на автоимунния ХАХ е лоша, а при имуносупресивна терапия - относително благоприятна (10-годишната преживяемост възлиза на около 90%).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!