Състояния и заболявания

Атриовентрикуларен (AV) блок

Синоними: предсърдно-камерен блок

Етиология

 • Повишен вагусов тонус, например при спортисти: AV-блок I степен (изчезва при натоварване)
 • Исхемична болест на сърцето и миокарден инфаркт, миокардит, кардиомиопатии, вродени сърдечни пороци
 • След травма
 • Медикаментозни и токсични въздействия (дигиталис, антиаритмични средства), хиперкалиемия
 • Идиопатична дегенерация на проводната система (М. Lenegre) и идиопатична склероза/калциноза на съединителнотъканния скелет на сърцето (М. Lev)

Важно!: AV-проводните нарушения при инфаркт на задната стена (преходна исхемия на AV-възела) имат по-благоприятна прогноза, отколкото при инфаркт на предната стена с въвличане на септума (блок в снопа на Tawara).

Съществуват три степени на тежест:

 • АV-блок I степен: забавено провеждане на възбуждениято. Липсват симптоми, разпознава се единствено на ЕКГ-запис: PQ-интервалът е по-дълъг от 0,20 сек. АН-времето в хисограмата е удължено. При силно удължен PQ-интервал Р-вълната може да попадне в реполяризационната фаза на предшестващото сърдечно съкращение.
 • АV-блок II степен: интермитентно прекъсване на провеждането:
  • Тип Mobitz I (периодика на Wenckebach): локализацията на блока е над снопа на Хис - при всеки следващ сърдечен цикъл PQ-интервалът се удължава, докато едно от провежданията (сърдечно съкращение) не отпадне. Появяващата се пауза е по-къса от един двоен РР- интервал. Хисограмата показва забавяне, съответно блок на провеждането над хисовия сноп с прогресиращо удължаване на АН-времето до отпадане на един хисов потенциал; това протичане се повтаря периодично.
  • Тип Mobitz II: локализацията на блока обикновено е под снопа на Хис. EКГ: налице е фиксирано отношение на блока. Когато при 2 произхождащи от синусовия възел възбуждения се проведе само едното, се говори за блок 2:1. Когато от 3 импулса се проведе само един - за блок 3:1. PQ-интервалът, който може да бъде нормален или удължен, не се променя. Причината винаги е органично заболяване на сърцето. Съществува опасност от прогресиране на блока до III степен с поява на пристъпи на Adams-Stokes. Хисограмата показва забавено провеждане, съответно блок в долната част на AV-възела с удължаване на HV-интервала, съответно периодично отпадане на отделни камерни потенциали (при нормален АН-интервал). Важно!: Трябва да се разграничава физиологичният защитен блок при предсърдно трептене; той възпрепятства възникването на опасни тахикардии (при провеждане 1:1).
 • АV-блок III степен: пълно прекъсване на провеждането с пълна дисоциация на камерната и предсърдната функция. Налице са Р-вълни с обичайна честота, но без връзка с бавните QRS-комплекси. Ролята на водач на ритъма се поема или от вторични автоматични центрове в AV-възела или снопа на Хис (тесни камерни комплекси и честота над 40/мин.), или от третични центрове в камерния миокард (с деформирани камерни комплекси с форма, подобна на тази при бедрен блок и честота под 40/мин.). Латентният период до включването на заместителния център се нарича предавтоматична пауза.

Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!