Състояния и заболявания

Атриовентрикуларен (AV) блок

Синоними: предсърдно-камерен блок

Етиология

 • Повишен вагусов тонус, например при спортисти: AV-блок I степен (изчезва при натоварване)
 • Исхемична болест на сърцето и миокарден инфаркт, миокардит, кардиомиопатии, вродени сърдечни пороци
 • След травма
 • Медикаментозни и токсични въздействия (дигиталис, антиаритмични средства), хиперкалиемия
 • Идиопатична дегенерация на проводната система (М. Lenegre) и идиопатична склероза/калциноза на съединителнотъканния скелет на сърцето (М. Lev)

Важно!: AV-проводните нарушения при инфаркт на задната стена (преходна исхемия на AV-възела) имат по-благоприятна прогноза, отколкото при инфаркт на предната стена с въвличане на септума (блок в снопа на Tawara).

Съществуват три степени на тежест:

 • АV-блок I степен: забавено провеждане на възбуждениято. Липсват симптоми, разпознава се единствено на ЕКГ-запис: PQ-интервалът е по-дълъг от 0,20 сек. АН-времето в хисограмата е удължено. При силно удължен PQ-интервал Р-вълната може да попадне в реполяризационната фаза на предшестващото сърдечно съкращение.
 • АV-блок II степен: интермитентно прекъсване на провеждането:
  • Тип Mobitz I (периодика на Wenckebach): локализацията на блока е над снопа на Хис - при всеки следващ сърдечен цикъл PQ-интервалът се удължава, докато едно от провежданията (сърдечно съкращение) не отпадне. Появяващата се пауза е по-къса от един двоен РР- интервал. Хисограмата показва забавяне, съответно блок на провеждането над хисовия сноп с прогресиращо удължаване на АН-времето до отпадане на един хисов потенциал; това протичане се повтаря периодично.
  • Тип Mobitz II: локализацията на блока обикновено е под снопа на Хис. EКГ: налице е фиксирано отношение на блока. Когато при 2 произхождащи от синусовия възел възбуждения се проведе само едното, се говори за блок 2:1. Когато от 3 импулса се проведе само един - за блок 3:1. PQ-интервалът, който може да бъде нормален или удължен, не се променя. Причината винаги е органично заболяване на сърцето. Съществува опасност от прогресиране на блока до III степен с поява на пристъпи на Adams-Stokes. Хисограмата показва забавено провеждане, съответно блок в долната част на AV-възела с удължаване на HV-интервала, съответно периодично отпадане на отделни камерни потенциали (при нормален АН-интервал). Важно!: Трябва да се разграничава физиологичният защитен блок при предсърдно трептене; той възпрепятства възникването на опасни тахикардии (при провеждане 1:1).
 • АV-блок III степен: пълно прекъсване на провеждането с пълна дисоциация на камерната и предсърдната функция. Налице са Р-вълни с обичайна честота, но без връзка с бавните QRS-комплекси. Ролята на водач на ритъма се поема или от вторични автоматични центрове в AV-възела или снопа на Хис (тесни камерни комплекси и честота над 40/мин.), или от третични центрове в камерния миокард (с деформирани камерни комплекси с форма, подобна на тази при бедрен блок и честота под 40/мин.). Латентният период до включването на заместителния център се нарича предавтоматична пауза.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари