Състояния и заболявания

Атрезия на жлъчните пътища

Атрезията на жлъчните пътища се отнася към вродените заболявания на жлъчния мехур и жлъчните пътища (холепатии)

Честота: 1:12 000 раждания

Клинична картина

  • Прогресивна жълтеница непосредствено след раждането или малко по-късно.

Лечение

  • Билио-дигестивна анастомоза (например Y-образна йеюнална бримка), евентуално трансплантация на черен дроб

Прогноза

  • Без провеждането на чернодробна трансплантация тя е неблагоприятна.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!