Състояния и заболявания

Атрезия на жлъчните пътища

Атрезията на жлъчните пътища се отнася към вродените заболявания на жлъчния мехур и жлъчните пътища (холепатии)

Честота: 1:12 000 раждания

Клинична картина

  • Прогресивна жълтеница непосредствено след раждането или малко по-късно.

Лечение

  • Билио-дигестивна анастомоза (например Y-образна йеюнална бримка), евентуално трансплантация на черен дроб

Прогноза

  • Без провеждането на чернодробна трансплантация тя е неблагоприятна.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари