Състояния и заболявания

Аспления

Аспленията е липса на слезка.

Най-честата причина е спленектомията.

Последиците от спленектомията включват:

  • Постоперативна преходна тромбоцитоза, често над 1 млн. / mcl! (опасност от тромбози), при което част от тромбоцитите са функционапно негодни (евентуално склонност към кръвоизливи).
  • Постоперативна лимфоцитоза (в полза на В-лимфоцитите)
  • Намаляване на IgM и понижаване на защитните сили спрямо бактериалните инфекции (особено пневмококи и на второ място - Haemophilus influenzae) c повишен риск от сепсис. Най-тежката форма е: OPSI - синдромът (Overwhelming postsplenectomy - infection или всеобхватна инфекция след спленектомия). Преди спленектомията се прилага имунизация срещу пневмококи и Haemophilus influenzae !
  • Поява на телца на Howell - Jolly в еритроцитите (хроматинови остатъци). Ако след извършването на спленектомия временно се появят телцата на Howell - Jolly и впоследствие отново изчезнат, то това говори за наличието на акцесорна слезка.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари