Състояния и заболявания

Аспления

Аспленията е липса на слезка.

Най-честата причина е спленектомията.

Последиците от спленектомията включват:

  • Постоперативна преходна тромбоцитоза, често над 1 млн. / mcl! (опасност от тромбози), при което част от тромбоцитите са функционапно негодни (евентуално склонност към кръвоизливи).
  • Постоперативна лимфоцитоза (в полза на В-лимфоцитите)
  • Намаляване на IgM и понижаване на защитните сили спрямо бактериалните инфекции (особено пневмококи и на второ място - Haemophilus influenzae) c повишен риск от сепсис. Най-тежката форма е: OPSI - синдромът (Overwhelming postsplenectomy - infection или всеобхватна инфекция след спленектомия). Преди спленектомията се прилага имунизация срещу пневмококи и Haemophilus influenzae !
  • Поява на телца на Howell - Jolly в еритроцитите (хроматинови остатъци). Ако след извършването на спленектомия временно се появят телцата на Howell - Jolly и впоследствие отново изчезнат, то това говори за наличието на акцесорна слезка.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!