Състояния и заболявания

Аномалия на Ebstein

На английски език: Ebstein's anomaly

(W. Ebstein, нем. терапевт, 1836—1912)

Касае се за неправилно развитие и местоположение на трикуспидалната клапа, чийто апарат е изместен в дясната камера (атриализиране на дясната камера).

Последствията включват: прекомерно голямо дясно предсърдие и твърде малка дясна камера.

Трикуспидалната клапа обикновено е инсуфициентна и при дефект на междупредсърния септум може да възникне дясно-ляв шьнт.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари