Състояния и заболявания

Аномалия на Ebstein

На английски език: Ebstein's anomaly

(W. Ebstein, нем. терапевт, 1836—1912)

Касае се за неправилно развитие и местоположение на трикуспидалната клапа, чийто апарат е изместен в дясната камера (атриализиране на дясната камера).

Последствията включват: прекомерно голямо дясно предсърдие и твърде малка дясна камера.

Трикуспидалната клапа обикновено е инсуфициентна и при дефект на междупредсърния септум може да възникне дясно-ляв шьнт.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!