Състояния и заболявания

Акцелериран (ускорен) AV-ритъм и акцелериран идиовентрикуларен ритъм

Срещат се при органични сърдечни заболявания (например пресен инфаркт), дигиталисова интоксикация.

Нормално вторичните (зоната на AV-възела) и третичните (камери) центрове на възбуждение със своята по-ниска честота се активират единствено пасивно, т.е. когато синусовият ритъм отпадне или е налице блок в провеждането.

В отделни случаи те могат да се проявят като активни хетеротопни центрове с патологично повишена честота (между 50 - 100/мин).

Диференциална диагноза

  • При акцелериран (бърз) идиовентрикуларен ритъм се прави диференциална диагноза с камерна тахикардия (с честота > 100/мин.)
  • Вътрекамерни блокове (често постоянни → предишно ЕКГ; идиовентрикуларният ритъм е преходен)

Лечението съвпада с това на основното заболяване, да се направи преценка на дигиталисовата терапия!

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!