Състояния и заболявания

Акцелериран (ускорен) AV-ритъм и акцелериран идиовентрикуларен ритъм

Срещат се при органични сърдечни заболявания (например пресен инфаркт), дигиталисова интоксикация.

Нормално вторичните (зоната на AV-възела) и третичните (камери) центрове на възбуждение със своята по-ниска честота се активират единствено пасивно, т.е. когато синусовият ритъм отпадне или е налице блок в провеждането.

В отделни случаи те могат да се проявят като активни хетеротопни центрове с патологично повишена честота (между 50 - 100/мин).

Диференциална диагноза

  • При акцелериран (бърз) идиовентрикуларен ритъм се прави диференциална диагноза с камерна тахикардия (с честота > 100/мин.)
  • Вътрекамерни блокове (често постоянни → предишно ЕКГ; идиовентрикуларният ритъм е преходен)

Лечението съвпада с това на основното заболяване, да се направи преценка на дигиталисовата терапия!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари