Състояния и заболявания

Агранулоцитоза

На английски език: Agranulocytosis, agranulosis, granulopenia

Определение

Касае се за медикаментозно индуцирана имунна гранулоцитопения с внезапно разрушаване на всички гранулоцити, а така също и на част от клетките-предшественици.

Етиология

Провокиращите медикаменти са многобройни, но особено значение имат:

  • Аналгетиците и антипиретиците, особено пиразолонови деривати (Metamizol), нестероидни противовъзпалителни средства
  • Тиреостатици
  • Сулфонамиди (включително и Antidiabetica)

Патогенеза

Медикаментите (хаптени) и плазмените протеини се свързват в пълни антигени и при повторен контакт водят до образуване на антитела. Комплексите от пълни антигени и антитела се отлагат върху повърхността на гранулоцитите, отключвайки цитолиза с участието на комплемента.

Клинична картина

Започва остро с втрисане, температура, разязвявания на лигавиците и тонзилите, евентуално сепсис. Броят на гранулоцитите в кръвта може да спадне до нула, а след отстраняване на провокиращия медикамент отново да се покачи в рамките на една седмица.

Костно-мозъчна натривка

Подтиснато е съзряване на гранулоцитите с преобладаване на промиелоцити (промиелоцитен костен мозък) при запазени еритро- и тромбоцитопоеза.

Лечение при агранулоцитоза

Пребиваване в стерилни помещения, даване на антибиотици, на G-CSF (granulocyte colony stimulating factor) и GM-CSF (granulocyte macrofage colony stimulating factor).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!