Състояния и заболявания

Агранулоцитоза

На английски език: Agranulocytosis, agranulosis, granulopenia

Определение

Касае се за медикаментозно индуцирана имунна гранулоцитопения с внезапно разрушаване на всички гранулоцити, а така също и на част от клетките-предшественици.

Етиология

Провокиращите медикаменти са многобройни, но особено значение имат:

  • Аналгетиците и антипиретиците, особено пиразолонови деривати (Metamizol), нестероидни противовъзпалителни средства
  • Тиреостатици
  • Сулфонамиди (включително и Antidiabetica)

Патогенеза

Медикаментите (хаптени) и плазмените протеини се свързват в пълни антигени и при повторен контакт водят до образуване на антитела. Комплексите от пълни антигени и антитела се отлагат върху повърхността на гранулоцитите, отключвайки цитолиза с участието на комплемента.

Клинична картина

Започва остро с втрисане, температура, разязвявания на лигавиците и тонзилите, евентуално сепсис. Броят на гранулоцитите в кръвта може да спадне до нула, а след отстраняване на провокиращия медикамент отново да се покачи в рамките на една седмица.

Костно-мозъчна натривка

Подтиснато е съзряване на гранулоцитите с преобладаване на промиелоцити (промиелоцитен костен мозък) при запазени еритро- и тромбоцитопоеза.

Лечение при агранулоцитоза

Пребиваване в стерилни помещения, даване на антибиотици, на G-CSF (granulocyte colony stimulating factor) и GM-CSF (granulocyte macrofage colony stimulating factor).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари