Изследвания и процедури

Общ холестерол

На английски език: Cholesterol (Blood cholesterol, Total cholesterol)

Съдържание

 1. Общ холестерол
 2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници

 • Новородени: 1,0 - 2,1 mmol/l
 • Кърмачета: 1,3 - 4,0 mmol/l
 • Деца: 2,8 - 5,7 mmol/l
 • Жени и мъже до 24-годишна възраст:
  • Референтен обхват до: 5,7 mmol/l
  • Граничен обхват: 5,8 - 6,5 mmol/l
 • Жени между 24 и 40 години, мъже между 24 и 30 години:
  • Референтен обхват: до 6,2 mmol/l
  • Граничен обхват: 6,3 - 7,1 mmol/l
 • Жени над 40 години, мъже над 30 години:
  • Референтен обхват до: 6,7 mmol/l
  • Граничен обхват: 6,8 - 7,8 mmol/l

Ако сте здрав човек, Вашите нива на общия холестерол трябва да бъде (препоръчително) под 5,0 mmol/l, а ако имате клинично изразено сърдечно-съдово заболяване или диабет, нивото на общия Ви холестерол трябва да е под 4,0 mmol/l.

Интерпретация на резултатите

Повишена концентрация на общия холестерол се установяна при нарастване на концентрацията на ЛПНП в серума, както и при силно изразено увеличение на концентрацията на ЛПМНП и на хиломикроните:

 • постпрандиално (след храна), при неправилна подготовка за изследване
 • при наличие на хиперлипопротеинемия (по принцип при всички типове, но преди всичко при типове lla,lIb, III и V

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари