Изследвания и процедури

Фибринмономер

Показания за изследването:

  • състояния с хиперкоагулабилитет;
  • повишена фибринолиза, консумативна коагулопатия;

Биологичен материал

  • цитратна плазма, бедна на тромбоцити;

Принцип на изследването

Чрез прибавяне на протаминсулфат към цитратна плазма при наличие на фибринмономери се образува съсирек или се появява мътнина без съдействие на тромбин (паракоагулация). Подобни промени настъпват при прибавяне на етанол. Тази качествена реакция е относително чувствителна, но е крайно неспецифична. Малки количества активиран тромбин причиняват фалшиво положителни резултати (например при неправилно взета кръв за провеждане на изследването).

Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!