Изследвания и процедури

АКР (алкално-киселинно равновесие)

Синоними: киселинно-алкално равновесие, алкално-киселинен баланс, киселинно-алкален баланс, алкално-киселинно състояние, киселинно-алкално състояние
На английски език: acid-base balance, acid-base homeostasis

Съдържание

 1. АКР (алкално-киселинно равновесие)
 2. Показания за определяне. Основни и допълнителни параметри
 3. Принцип на изследването

Показания за определяне

Нарушения на алкално-киселинното състояние, особено при:

 • коматозни състояния;
 • командно дишане;
 • дихателна недостатъчност;
 • шокови състояния;
 • отравяния;
 • тетания.

Основни параметри

 • Актуално рН
 • Актуално парциално налягане на въглеродния диоксид (рСО2)
 • Излишък на основи (BE)
 • Концентрация на хемоглобина
 • Парциално налягане на кислорода (рО2), съответно насищане (сатурация) с кислород – за евентуална корекция и при оценка на респираторната функция
 • Актуален хидрогенкарбонат (HCO3-), едновременно с Na+ и Сl- – при преценка на анионния дефицит

Допълнителни параметри

В определени случаи изследванията могат да бъдат допълнени с:

 • определяне концентрацията на нелетливите киселини в кръвта (лактат, бетахидроксибутират);
 • определяне отделянето на водородни йони (Н+) в урината (титруема киселинност, отделяне на амониеви йони (NH4+)).
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!