Бременност и родителство

Консервативно лечение на фиброзно-кистозната болест на млечната жлеза (мастопатия)

Литература

  1. 1. Hwst J.L., Moga J.F., Hogg J.P. // Clinical Inaging, 1998. Vol. 22. N 2. P. 95 – 98.
  2. 2. Grio R., Cellura A., Germao R. et al. // Minerva Girncolegica. 1998. Vol. 50 N3. P. 101 – 103.
  3. 3. Kotller M.L., Stwrzec A., Carre M.C. et al. // Int J Cancer. 1997. Vol. 71. N 4. P. 595 – 599.
Автор: Хапче
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!