Бременност и родителство

Консервативно лечение на фиброзно-кистозната болест на млечната жлеза (мастопатия)

Фиброзно-кистозната мастопатия е най-често срещаното доброкачествено заболяване на млечната жлеза, от което по данни на различни автори страдат от 50 до 90% от жените. Целта на тази статия е по-подробно да анализира възможностите за консервативно лечение на мастопатията.

Според класификацията на ANDI, фиброзно-кистозните изменения на тъканите на млечната жлеза при жените в репродуктивна възраст условно могат да бъдат отнесени към вариантите, влизащи в нормата. Обаче, ако оплакванията са силно изразени и съществено влошават качеството на живот или съществува реална опасност от малигнизация (атипична хиперплазия, рак на млечната жлеза в семейната анамнеза), е необходим по-старателен и премислен подход при избора на тактиката на лечението.

За жените, при които фиброзно-кистозната мастопатия е открита случайно като съпътстваща патология и при които няма никакви оплаквания, обикновено не е нужно специално лечение. Необходимо е такива пациентки да се изследват (ултразвуково изследване и/или мамография и диагностична пункция) и по-нататъшното наблюдение може да продължи с контролни прегледи при гинеколога или друг специалист не по-рядко от един път в годината. В гореописаната ситуация, както и в случаите, когато жената има умерено изразена циклична масталгия без палпируеми образувания в млечните жлези, често е достатъчно лекарят да се увери, че болната няма рак (разбира се, ако тази диагноза е изключена обективно).

При жените с умерена циклична или постоянна форма на мастодиния и дифузни фиброзно-кистозни изменения в структурата на млечната жлеза (без явни макроцисти) лекарят може да опита да започне лечение с предписване на диети и корекции на физиологичните цикли. Най-често това се отнася до младите и до останалите здрави жени.

Ако жената има изразена масталгия (постоянна или циклична), палпируеми изменения на тъканите на млечната жлеза, спонтанни или индуцируеми течения от зърната, такова състояние вече може да се счита за болестно. Но и в такива случаи съществува възможност за избор – да се лекуват главните симптоми или да се направи опит във всеки конкретен случай да се разбере и изясни патогенезата (хормонален дисбаланс, инфекция, нарушения на метаболизма, психосоматични нарушения и т.н.).

Няма еднозначен алгоритъм на лечение на фиброзно-кистозната мастопатия. Всеки един случай изисква индивидуален подход. Затова е целесъобразно прилагането на предлаганите тук методи на лечение да се определи от лекуващия лекар. Ако има дори минимални подозрения за възможност за малигнизация, необходимо е пациентката да се изпрати в онкологично заведение. В такава ситуация хипердиагностиката и лъжливата тревога може в най-лошия случай да се превърнат в тактическа грешка, обаче това може да позволи да се избегне стратегическа грешка, което е значително по-важно.

Автор: Хапче
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!