Състояния и заболявания

Инфекции на пикочните пътища

Определение

Налице са инфекциозни причинители в пикочния тракт. Прави се разлика между изолираната инфекция на пикочопровода дистално от вътрешния уретрален сфинктер и инфекциите на по-високо разположените пикочни пътища (вижте статията "Уретрит"). Истинската инфекция на пикочните пътища трябва да бъде диференцирана диагностично от бактериалното замърсяване на урината, което се дължи на неправилна методика за добиване на урина.

Не пропускайте

Коментари