Изследвания и процедури

Брой на еритроцитите

Показания за изследване броя на еритроцитите

  • Анемии (също и за изчисляване на еритроцитните показатели MCV и МСН)

Биологичен материал

  • капилярна кръв или венозна кръв, взета с EDTA

Съхранение на кръв, взета с EDTA: на стайна температура до 8 часа, а в хладилник - до 1 ден.

Принцип на изследването

Използва се разтвор на натриев сулфат и живачен двухлорид за разреждане и същевременно стабилизиране на червените кръвни клетки. Изброяването се извършва или визуално, с микроскоп, в броителна камера, или автоматично с изброяващ частици апарат. При визуалното изброяване се допуска значителна техническа грешка, поради което се препоръчва винаги, когато е възможно, да се използуват автоматични изброяващи апарати. He ce препоръчва изчисляване на математичните показатели за червената кръв от данни, получени чрез камерно изброяване.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари