Изследвания и процедури

Ендогенен креатининов клирънс

Показания за изследване на ендогенния креатининов клирънс:

 • съмнение за налична бъбречна недостатъчност въпреки нормалните или леко повишени стойности на серумния креатинин, преди всичко при ранната диагноза на заболявания, водещи до хронично увреждане на бъбречната функция:
  • хронични бъбречни заболявания
  • хипертония
  • захарен диабет
  • подагра
N.B. Изследването не е показано при:
 • провеждани в момента инфузии
 • състояния след оперативни намеси
 • хипергликемия и кетоацидоза
 • лечение с медикаменти, които интерферират при определянето на креатинина (аскорбинова киселина, барбитурати и др.)

Ендогенно образуваният креатинин се филтрира през гломерулите, не се подлага на обратна резорбция в тубулите и при нормална или малко повишена плазмена концентрация практически не се секретира през тубулите. Поради това креатининовият клирънс е подходящ за извършване на преценка на скоростта на гломерулната филтрация. При бъбречна недостатъчност, когато концентрацията на креатинина в кръвната плазма надвиши 180 μmol/l, ce включва значителна тубулна секреция. В тези случаи изчисленият креатининов клирънс показва фалшиво повишени стойности за скоростта на гломерулната филтрация. Изследването на креатининовия клирънс е подходящо за откриване на леки форми на бъбречна недостатьчност, докато стойностите на креатинина в плазмата са все още в референтните граници или са умерено повишени. При подчертано патологични концентрации на креатинина в серума определянето на креатининовия клирънс е излишно, то води до прекалено "оптимистична" преценка на гломерулната филтрация.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари