Изследвания и процедури

Потен тест

Показания

Потният тест е първото изследване, което трябва да се извърши при дете с екзокринна панкреасна инсуфициенция поради сравнително високата честота на муковисцидозата.

Принцип на изследването

Тестът се базира на събиране на количеството отделена пот за 24 часа и измерване на концентрацията на хлоридите чрез пилокарпинова електрофореза.

Референтни граници

Стойности на Cl в потта над 60 mmol/l са диагностични за муковисцидоза (кистична фиброза), като са налице при почти 98% от пациентите със заболяването.

Интерпретация на резултатите

Фалшиво позитивни резултати се срещат при гликогеноза тип I, фамилна холестаза, хипотиреоидизъм, екзема и др.

Фалшиво негативен резултат от теста може да се получи, ако пациентът е оточен, ако не е събрано достатъчно количество пот или при възникване на методологична грешка.

Извършването на потен тест при кърмачетата е затруднено.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Не пропускайте

Коментари