Изследвания и процедури

Урея

На английски език: Urea, carbamide

Показания за изследване на урея

  • неизяснени коматозни състояния;
  • контрол на протичането на постоперативно състояние;
  • динамичен контрол на състоянието на диализирани болни;
  • динамичен контрол на състоянието на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност;

 

N.B. Изследването на уреята не е подходящо при ранната диагностика на бъбречни заболявания с намалена гломерулна филтрация.

Амонякът, освобождаващ се при разграждането на аминокиселини, амини, пуринови и пиримидинови бази, в преобладаващата си част при разход на енергия се превръща в хепатоцитите в урея. Друга възможност за образуване на амоняк има в червата, където бактерии са в състояние да разграждат уреята, преминала чрез дифузия. Образуваните по този начин амониеви йони се резорбират и с порталната кръв отново достигат до черния дроб (ентеро-хепатален кръговрат на азота). Освен това амониеви йони се образува в червата и за сметка на разграждане на аминокиселини от бактерии при приемане на богата на белтъчини храна или при болестни процеси (например кръвоизливи в гастро-интестиналния тракт). Уреята не е токсична, добре се разтваря във вода и преминава през всички мембрани, които са пропускливи за вода. Поради това се разпределя равномерно във всички тъкани на организма. В бъбреците уреята се филтрува през гломерулите и заедно с вода частично се реабсорбира през тубулите. Поради това отделянето на урея през бъбреците зависи както от гломерулната филтрация, така и от актуалната диуреза. Концентрацията на уреята в кръвната плазма зависи от действието на много фактори:

  • дневния прием на белтъчини с храната
  • състоянието на обменните процеси в организма (при преобладаване на катаболните процеси с разграждане на аминокиселини нараства, при преобладаване на анаболните намалява)
  • гломерулната филтрация
  • актуалната диуреза (водно-електролитното равновесие)

Поради това определянето на концентрацията на уреята е по-малко подходящо за чувствително и специфично изследване на гломерулната функция, отколкото за диагностика и проследяване на ефекта от лечението на заболявания, чието протичане се придружава от повишаване на катаболните процеси и /или нарушения на водно-електролитното равновесие (например следоперативни състояния, кръвоизливи от гастро-интестиналния тракт, сърдечна недостатъчност, ексикоза, кома), както и за контролиране на количеството на приетите белтъчини при болни с хронична бъбречна недостатъчност. При изброените състояния повишаването на концентрацията на уреята дава обобщена информация за моментното състояние на обменните процеси и за актуалното отделяне с урината на вещества, които при ограничена диуреза подобно на уреята се резорбират в повишена степен през тубулите. За разлика от концентрацията на уреята тази на креатинина се повишава при намаляване на кръвоснабдяването на бъбрека до степен да бъде ограничена гломерулната филтрация.

Биологичен материал

  • серум (без хемолиза);

Принцип на изследването на урея

Уреята се разгражда от ензима уреаза до амоняк (NH3) и въглероден двуокис (СО2). Определянето на образувания амоняк може да се извърши с т.нар. реакция на Бертло - NH3 реагира с фенол и хипохлорит с образуване на синьо оцветен продукт, или ензимно.  В много случаи все още се използува и определянето на урея с диацетилмоноксим поради своята достъпност и бързо изпълнение, особено ако лабораторните изследвания се извършват по спешност. Диацетилмоноксимът се свързва с уреята при загряване, като се образува жълто оцветен продукт. При наличието на ферихлорид интензитетът на цветния продукт се увеличава. Отнася се за неспецифична реакция на групата R - NH - CO - NH - R. В по-малка степен се "залавят" креатинин, алантоин, аскорбинова киселина, сулфанилурея, тиазидни производни, сулфонамиди, декстрани и др.)

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари