Състояния и заболявания

Западнонилска треска

На латински език: Encephalitis Nili occidentalis
На английски език: West Nile fever

Въведение

До средата на ХХ в. западнонилската треска се е срещала единствено в тропичните и субтропичните области на Африка и Азия. В последните години обаче тя активно разширява областите си на обхват. През 1999 г. е регистрирана за пръв път и на американския континент. Роля за това разпространение изиграва антропогенният фактор, като дори една от теориите за това се базира и на биотероризъм от страна на режима в Ирак.

Преносители (вектори)

Вектори на заболяването са комари от род Culex. Боледуват основно птици, но също така и хора, коне, кучета, котки, прилепи, скунксове, катерици, алигатори. Заразяват се след ухапване от комар или, доста по-рядко, от кърлеж. Заболяването протича с признаци на инфлуенца – треска, изтичане на слузни секрети от носа, възпаления на лигавиците. При по-тежките случаи се наблюдава възпаление на мозъка (енцефалит). Смъртността при хората е ниска и в повечето случаи заболяването протича безсимптомно – 80% преболедуват, без да показват клинична изява, а смъртността е в рамките на 10% от боледуващите с проявени клинични признаци. Резервоари на вируса са предимно птици и много по-рядко коне. При тях стадият на виремия е по-дълъг и позволява заразяване на нови вектори. Според доклад на Обществото за опазване на дивата природа (Wildlife Conservation Society), глобалното затопляне е една от предпоставките за бързото разпространение на някои заболявания, които доскоро са класифицирани като „екзотични“ или „тропически“. В доклада организацията включва 12 особено опасни зоонози, които могат да се разпространят сериозно по цял свят, успоредно с хода на климатичните промени. В списъка на тези заболявания, заедно с Ебола, треска от долината Рифт и птичи грип, е включена и западнонилската треска. Причина за това е, че доскоро характерното само за района на Африка и Близкия изток заболяване се разпространява в райони с по-студен климат, каквито са Канада и САЩ. Глобалното затопляне обаче не е основната причина за масовото разпространение на заболявания на места, в които те са били напълно непознати. Причина за това основно играе антропогенният фактор. Днес хората се придвижват до различните краища на света в рамките на няколко часа. Това се отнася и за превоза на стоки и товари. Заедно с тях обаче се придвижват до всички краища на планетата и растителни и животински видове. Така се създава предпоставка не само за пренасяне на заразни агенти, но и за представяне на видове, нехарактерни за местните популации. Подобно е и положението с внасянето в Европа на един от векторите на западнонилската треска – тигровия комар.

Източник(ци):

Уикипедия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!