Състояния и заболявания

Туберкулоза

Синоними: ТБК
На английски език: tuberculosis, MTB, TB

Туберкулоза - кратка характеристика

От началото на века смъртността и заболяваемостта от туберкулоза в Европа силно са намалели. Честотата възлиза на около 15/100 000 новозаболели годишно. В слабо развитите страни туберкулозата става причина за смъртта на 3 млн. души годишно и представлява едно от най-често срещаните инфекциозни заболявания. Това е причината лрез 1993 г. СЗО да обяви глобално бедствено положение по отношение на това заболяване! В Европа туберкулозата все по-често засяга болните от СПИН, възрастните хора и чужденците!

Причинители на туберкулозата

Туберкулозните бактерии (ТБ) представляват неподвижни пръчици. Благодарение на своята вътреклетъчна устойчивост в мононуклеарните фагоцити ТБ (туберкулозните бацили) могат да се предпазят от действието на хуморалните защитни механизми на организма. Гликолипидите и восъците в клетъчната им стена обуславят тяхната киселинна устойчивост и съпротивителна способност спрямо различни въздействия. Трекалозедимиколатът предизвиква образуване на гранулом, който представлява успешен опит на организма да отграничи инфекциозното огнище. Съществуват три вида микобактерии:

 • Главен причинител: (М. tuberculosis)
 • Два рядко срещани вида: (М. bovis и  M. africanum)

Инкубационен период: 4 - 12 седмици

Класифициране на населението според експозицията, инфектирането и заболеваемостта

 • 0 (липса на експозиция)
 • I  (експозиция без инфекция)
 • II (инфектиране без развитие на заболяването)
 • III (активно туберкулозно заболяване): едва 5% от инфектираните заболяват от туберкулоза
 • IV (неактивна туберкулоза)

Подразделяне на туберкулозата по стадии

 • Първична туберкулоза: всички болестни прояви в рамките на пьрвичната инфекция с туберкулозни бактерии (ТБ)
 • Постпървична туберкулоза: това е изолирана органна туберкулоза след прекарана вече първична туберкулоза

Активност - неактивност на туберкулозата

Активният процес се изменя, прогресира или претърпява обратно развитие. Но в момента той може да е затихнал. Въпреки това не може да се говори за инактивиране! Как се различава дремещият активен от неактивния процес? Единствено посредством клинично и рентгенологично проследяване на хода на болестта. Признаците за активност са:

 • Каверна с дрениращ бронх
 • Меко петнисто засенчване
 • Придружаващ плеврален излив
 • Уголемяване или смаляване на огнището
 • Евентуално терапевтичен тест: при неактивно огнище след шест месечно лечение не настъпва никаква промяна
 • Изолирането на причинителя представлява сигурно доказателство за наличие на активност!

Всяка активна туберкулоза се нуждае от лечение!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари