Състояния и заболявания

Туберкулоза

Синоними: ТБК
На английски език: tuberculosis, MTB, TB

Туберкулоза - кратка характеристика

От началото на века смъртността и заболяваемостта от туберкулоза в Европа силно са намалели. Честотата възлиза на около 15/100 000 новозаболели годишно. В слабо развитите страни туберкулозата става причина за смъртта на 3 млн. души годишно и представлява едно от най-често срещаните инфекциозни заболявания. Това е причината лрез 1993 г. СЗО да обяви глобално бедствено положение по отношение на това заболяване! В Европа туберкулозата все по-често засяга болните от СПИН, възрастните хора и чужденците!

Причинители на туберкулозата

Туберкулозните бактерии (ТБ) представляват неподвижни пръчици. Благодарение на своята вътреклетъчна устойчивост в мононуклеарните фагоцити ТБ (туберкулозните бацили) могат да се предпазят от действието на хуморалните защитни механизми на организма. Гликолипидите и восъците в клетъчната им стена обуславят тяхната киселинна устойчивост и съпротивителна способност спрямо различни въздействия. Трекалозедимиколатът предизвиква образуване на гранулом, който представлява успешен опит на организма да отграничи инфекциозното огнище. Съществуват три вида микобактерии:

 • Главен причинител: (М. tuberculosis)
 • Два рядко срещани вида: (М. bovis и  M. africanum)

Инкубационен период: 4 - 12 седмици

Класифициране на населението според експозицията, инфектирането и заболеваемостта

 • 0 (липса на експозиция)
 • I  (експозиция без инфекция)
 • II (инфектиране без развитие на заболяването)
 • III (активно туберкулозно заболяване): едва 5% от инфектираните заболяват от туберкулоза
 • IV (неактивна туберкулоза)

Подразделяне на туберкулозата по стадии

 • Първична туберкулоза: всички болестни прояви в рамките на пьрвичната инфекция с туберкулозни бактерии (ТБ)
 • Постпървична туберкулоза: това е изолирана органна туберкулоза след прекарана вече първична туберкулоза

Активност - неактивност на туберкулозата

Активният процес се изменя, прогресира или претърпява обратно развитие. Но в момента той може да е затихнал. Въпреки това не може да се говори за инактивиране! Как се различава дремещият активен от неактивния процес? Единствено посредством клинично и рентгенологично проследяване на хода на болестта. Признаците за активност са:

 • Каверна с дрениращ бронх
 • Меко петнисто засенчване
 • Придружаващ плеврален излив
 • Уголемяване или смаляване на огнището
 • Евентуално терапевтичен тест: при неактивно огнище след шест месечно лечение не настъпва никаква промяна
 • Изолирането на причинителя представлява сигурно доказателство за наличие на активност!

Всяка активна туберкулоза се нуждае от лечение!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари