Състояния и заболявания

Трункус артериозус комунис

Синоними: Общ артериален ствол (ОАС), персистиращ артериален трункус
На английски език: Truncus arteriosus communis

Липсва развит аорто-пулмонален септум. Един голям общ централен съд е "възседнал" високоразположения дефект на междукамерния септум, едва по-късно той се разделя на aorta и a. pulmonalis (при което се различават 4 варианта).

Важно!: Когато един от двата главни съда (a. pulmonalis или aorta ascendens) e заложен само рудиментарно, се говори за пулмонален, съответно аортен псевдотрункус.

Лечение: радикална оперативна корекция с използване на клапен кондюит или хомографт е индицирана при всички пациенти с тази аномалия в първите 3 до 6 месеца след раждането. Помощни или интервенционални процедури не се прилагат.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари