Състояния и заболявания

Синдром на хипер имуноглобулин E

Синоними: синдром на Hiob

При синдрома на хипер-IgE  се наблюдава се ексцесивно повишаване на IgE. Типични са стафилококовите инфекции на кожата ("студени" абсцеси без признаци на възпаление) и на белия дроб (пневмонии).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!