Състояния и заболявания

Сифилис (Lues)

На английски език: Syphilis

Съдържание

Определение за сифилис

Сифилисът е циклично инфекциозно заболяване (3 стадия), което се предава директно, обикновено по полов път, но е възможно и вътрематочно заразяване на плода.

Всички случаи на заболели задължително биват оповестявани под определен шифър (без споменаване на имена), а пациентите, които не желаят да бъдат подложени на лечение, биват оповестявани поименно.

Причинител: Treponema pallidum, нежна спираловидна спирохета, която не може да бъде отглеждана за диагностични цели.

Инкубационен период: 8 - 21 дни

Клинична картина при сифилис

Вроден сифилис:

Заболяване, което засяга множество системи. Налице са изменения по кожата и костите, прояви от страна на вътрешните органи, рядко триадата на Хътчинсън (Hutchinson) (Хътчинсонови зъби с форма на бъчва, паренхиматозен кератит и глухота поради засягане на вътрешното ухо)

Придобит сифилис:

Първичен стадий (LI):

  • Инертни до големи колкото монета папули, зачервени, влажни, силно заразни, обикновено разположени по половите органи (рядко извън тях). "Твърд шанкър" (първична инфекция, в рамките на уголемените ингвинални лимфни възли, изчезва спонтанно около 5 седмици след инфектирането. Микроскопски на тъмно поле в нативен секрет евентуално могат да бъдат доказани подвижни трепонеми.

Вторичен стадий (L II):

  • Започва 2 - 3 месеца след инфектирането с много разнообразна симптоматика, предимно по кожата, обикновено с инфекциозен екзантем: Розеоли (макулозни), папуло-крустозни сифилиди, кондиломи на широка основа, косопад и други; Устна лигавица - plaques muqueuses, "angina specifica"; освен това - ирит, хепатит, евентуално генерализирана лимфаденомегалия и др. L II може да продължи 5 години при силно променяща се симптоматична картина или дори при липсата на всякаква симптоматика, в около 30% от случаите настъпва спонтанно оздравяване.

Третичен стадий (L III):

  • Настъпва 5 до 50 години след заразяването ; L III се характеризира с "наподобяваща гума" гной, склонност към некротизиращ разпад на засегнатата тъкан с последващо образуване на тъканен дефект. Всички тъкани могат да бъдат засегнати, често заболяването може да бъде сгрешено с тумор, ТБК и др. Кожа: Туберозни сифилиди; Език: гумозен глосит; Гуми се образуват в костите, мускулите, сърцето (ендокард), белите дробове, стомаха, червата, ректума, черния дроб, мозъка и др., характерен е сифилитичният мезаортит - аортна аневризма, аортна недостатъчност. Гръбначен мозък: табес дорзалис - демиелинизиране на задните стволове с пробождащи болки в корема и краката, атаксия, загуба на чувствителност и болкова рецепция (разязвявания по ходилото в резултат на натиск), феномен на Агрил-Робертсън (Agryll-Robertson) (стесняване на зениците и липса на зеничен рефлекс при светлина; запазена реакция на конвергенция). Главен мозък: менинго-васкуларен невросифилис с мозъчни инфаркти и др.; прогресивна парализа с психични и интелектуални изменения до настъпване на деменция.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!