Състояния и заболявания

Отравяне с невролептици с антипсихотично действие

Тази група невролептици с основно антипсихотично действие притежава анксиолитичен, антиеметичен и вегетолитичен ефект. В групата на антипсихотичните невролептици се причисляват:

 1. Фенотиазиновите невролептици (Chlorpromazin, Levomepromazin ,Thioridazin) - с пиперидинова странична верига, Droperidol (бутирофенонов невролептик), Haloperidol
 2. Производни на фенотиазина с пиперазинова странична верига (Fluperin, Torecan)
 3. Производни на бутирофеноните (Haloperidol Droperidol)
 4. Производни на дифтордифенилбутана (Orap, Imap)
 5. Производни на тиоксантените (Chlorprothixen Flupentixoln/rpyra)
 6. Други невролептици (Loxapin, Clozapine, Eglonil, Metoclopramid /Ceracal/)

Основни причини за остри отравяния най-често са невролептиците Chlorpromazin (Chlorazin, Largactil), Thioridazin (c пиперидинова странична верига). Основният механизъм на действие на антипсихотичните невролептици е свързан с блокиране допаминергичните системи в мезолимбичната област на ниво базални ганглии и хипоталамус.

Клинична картина

Основен церебротоксичен синдром с нарушение на съзнанието от токсична сънливост до кома, миоза, тахикардия, артериална хипотония, сухота на устните лигавици, понякога повишена температура. Тези от тях, които в молекулата си съдържат пиперазиново ядро (Тогекап, Fluperin , Маjeptil), оказват по-слаб ефект върху мозъчната кора и увреждат предимно екстрапира-мидната система с остра мускулна дистония и дискинезия. Острото отравяне с тях протича с екстрапирамиден синдром, изявен с: контрактура на очедвигателните мускули с отклонение на очните ябълки, на шийната мускулатура с тортиколис, мускулите на езика с отклоняването му настрани или навън от устната кухина, дисфагия, дизартрия, невъзможност да се преглътне слюнката, понякога мъчителни екстензорни движения на ръцете и краката. Подобна е клиничната картина и на представителите на бутирофеноните (Haloperidol). Екстрапирамидни явления се наблюдават и при терапевтична доза невролептици.

Лечение

Стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, очистителни средства за чревния тракт, форсирана диуреза, за екстрапирамидните явления - Diazepam 10 - 20 mg., Vit.B6 i.v. 50 -150 mg, Atropinum sulfuricum 1 - 2 mg. субкутанно, Akineton 1 - 2 амп. i.m. или i.v.

Хронични отравяния

При продължително приемане на лечебни дози фенотиазинови препарати.

Основни синдроми

 • Неврологичен - паркинсоноподобен с масковидно лице, брадипсихия, дизартрия, тремор, дистония на отделни мускулни групи
 • Кожен синдром - фотосенсибилизация или токсо-алергични дерматози
 • Хепатотоксичен синдром с холостаза
 • Хематогенен синдром с левкопения, еозинофилия, гинекомастия при мъже.
 • Известен е малигнен невролептичен синдром с хипертермия, хемоконцентрация, нарушено по степен съзнание и високи стойности на креатининфосфокиназа, който синдром може да се наблюдава и като остро настъпил или на фона на хроничен прием на невролептик.

Лечение

Спиране на лекарствения препарат, детоксично-депурационно лечение с инфузионни разтвори, симптоматично лечение, органопротекция.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!