Състояния и заболявания

Отравяне с карбамати

Представителите на тази група препарати за растителна защите се използват предимно като инсектициди, хербициди, фунгициди и нематоциди (тиобенкарб, сатурн, ронит, бетанекс и др. ). Предизвикват спонтанна хидролиза на ацетилхолинестеразата. Натрупването на ацетилхолин в областта на рецепторите е значително по-малко и за по-кратко време от това при въздействието на фосфороорганичните пестициди. Някои от представителите на карбаматите инхибират ензимни системи със сулфхидрилни и аминогрупи, с което водят бързо до клетъчна хипоксия и нарушен клетъчен метаболизъм.

Патоморфология

Подобна на тази при отравяне с дитиокарбамати.

Клинична картина

Независимо от входната врата отравянето протича с два основни синдрома - мускарино-подобен (холиномиметичен) и никотиноподобен.

Лабораторна диагностика

Намалена ацетилхолинестераза в серума в първите 12 - 24 часа с бързо възстановяване в следващите дни, понякога и без прилагане на антидотно лечение. Наличие на съчетание между двата основни клинични синдрома.

Диференциална диагноза

С фосфороорганично отравяне - основните два клинични синдрома са много по-леко изразени, по-рядко се наблюдава кома, гърчове и нарушено дишане.

Лечение

Стомашна промивка с воден разтвор на медицински въглен, очистителни средства за чревния тракт. Неутрална форсирана диуреза. Антидотно лечение с атропин по налични холиномиметични прояви в значително по-малки дози от тези при фосфороорганичното отравяне. Холинестеразоактиватори не се прилагат поради възможността да редуцират ефекта на атропина. Реанимационно и симптоматично лечение.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!