Състояния и заболявания

Отравяне от ухапване от змии

В нашата страна отровните змии са пепелянка, остромуцунеста пепелянка, каменарка и усойница. Отровата им се образува в максиларните жлези в областта на горната челюст и се излива през отвора на кучешките им зъби при ухапването. Тя съдържа комплекс от токсични вещества, с невротоксичен, цитотоксичен и коагулопатичен ефект (проявен с хемолиза, хеморагия или тромбоза).

Клинична картина

Болка от убождане с локални промени - на мястото на убождането се установяват две хеморагични петна с големина на просено до лещено зърно, неизчезващи при натиск. Наскоро след ухапването локален оток, зачервяване.

Общотоксични прояви - прилошаване, изпускане по малка нужда, гадене и повръщане, нарушение на артериалното налягане, колапсни прояви, шок. В следващите часове характерна птоза на клепачите (преходна), която е патогномоничен белег заухапване от змия

Токсо-алергични прояви - обрив със сърбеж по кожата, оток на меките тъкани, клепачите, устните, оток на ларинкса, хеморагичен колит, токсо-алергичен шок. фебрилитет.

Лечение

Дори и да има съмнение за ухапване, поведението е задължително както при сигурно ухапване. Налагане на стегната превръзка (при ухапване на крайник) над мястото наухапването (поставяне на турникет) с отпускане на всеки 10-15 минути. Убождане със стерилна игла или скалпел на няколко места около ухапания участък и изцеждане на кръвта. Обработка на мястото на ухапване със спиртен или риванолов разтвор. Антиалергичен коктейл с глюкокортикостероиди, антихистаминов препарат при добро артериално налягане, вит.С, при нужда адреналин. Антидотно лечение с противозмийски серум (за всяка страна специфичен с оглед на вида змии, живеещи в съответната страна), 1 амп. (половин ампула) от 100E около мястото наухапването и 1 амп. (половин амп.) интрамускулно. Дезинтоксикиращо лечение с инфузионни разтвори, витамини от група В, симптоматично лечение по отношение промени в коагулацията. При нужда повторение на противозмийския серум в следващите часове и дни. Противотетаничен анатоксин!

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!