Състояния и заболявания

Остра гръдна болка

Увод, дефиниции, основни понятия

Това е симптом на болка и/или дискомфорт в гърдите, които могат да се дължат на сърдечни или извънсърдечни причини. В обичайната група хора, представяща се в Спешно отделение за изясняване на гръдна болка, около 20 % имат остър коронарен синдром-остър миокарден инфаркт или нестабилна ангина пекторис. Малък процент имат друго животозастрашаващо заболяване като белодробна тромбоемболия или аортна дисекация, но повечето се освобождават без уточнена диагноза или с некардиологична диагноза.

Първоначална (първична) оценка

Първоначалната оценка на гръдната болка използва внимателно снета анамнеза, насочен физикален преглед и електрокардиограмата като основно инструментално изследване, осъществяващо се по спешност. Важно при първичната оценка е насочено клинично мислене с оглед разграничаване на животозастрашаващите състояния от бенигнени извънсърдечни причини за гръдната болка. Често това е невъзможно при първия лекарски контакт с пациента и е необходимо транспортирането му до Спешно отделение и извършване на допълнителни изследвания за поставяне на диагнозата.

Фигура 1 Първоначална оценка

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари