Състояния и заболявания

Остра гръдна болка

Увод, дефиниции, основни понятия

Това е симптом на болка и/или дискомфорт в гърдите, които могат да се дължат на сърдечни или извънсърдечни причини. В обичайната група хора, представяща се в Спешно отделение за изясняване на гръдна болка, около 20 % имат остър коронарен синдром-остър миокарден инфаркт или нестабилна ангина пекторис. Малък процент имат друго животозастрашаващо заболяване като белодробна тромбоемболия или аортна дисекация, но повечето се освобождават без уточнена диагноза или с некардиологична диагноза.

Първоначална (първична) оценка

Първоначалната оценка на гръдната болка използва внимателно снета анамнеза, насочен физикален преглед и електрокардиограмата като основно инструментално изследване, осъществяващо се по спешност. Важно при първичната оценка е насочено клинично мислене с оглед разграничаване на животозастрашаващите състояния от бенигнени извънсърдечни причини за гръдната болка. Често това е невъзможно при първия лекарски контакт с пациента и е необходимо транспортирането му до Спешно отделение и извършване на допълнителни изследвания за поставяне на диагнозата.

Фигура 1 Първоначална оценка

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари