Състояния и заболявания

Остра диспнея

Диспнея е субективно усещане за недостиг на въздух, за което не съществува обективен метод за изследване и диагностициране. Сам по себе си терминът диспнея е медицински термин, като диагнозата остра диспнея се поставя от лекар на базата на оплакванията, съобщавани от пациента. За остра диспнея се говори тогава, когато оплакванията на пациента не персистират повече от 24 до 48 часа.

Етиология на острата диспнея

Най- честите причини за остра диспнея са:

1. Заболяване на дихателната система

 • Обструкция на дихателните пътища
 • Чуждо тяло, тумор, едем, секрет, възпаление
 • Остро изостряне на хронично обструктивно белодробно заболяване
 • Заболяване на белодробният паренхим
 • Инфекция
 • Неопластично заболяване първично или метастатично
 • Ателектази
 • Съдови заболявания
 • Тромбемболизъм (БТЕ), туморни или мастни емболи
 • Белодробна хипертония
 • Васкулити
 • Белодробен оток - некардиогенен
 • Заболявания на плеврата
 • Ефузия
 • Пневмоторакс

2. Сърдечни заболявания

 • ИБС, Остър коронарен синдром (ОКС)
 • Клапни пороци
 • Дефекти на септума
 • Кардиомиопатии
 • Миксом
 • Заболявания на перикарда

3. Други

 • Заболявания на дихателните мускули/гръдната клетка
 • Системни нервномускулни заболявания
 • Дисфункция на
 • Анемии/хемоглобинопатии
 • Намален/абнормен хемоглобин
 • Карбоксихемоглобин
 • Метаболитна ацидоза
 • Хипертиреоидизъм
 • Асцит
 • Интоксикации
 • Безпокойство/психогенно
Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!