Състояния и заболявания

Малигнени лимфоми на тънкото черво

  • Първичните лимфоми са два типа:
    • Първични лимфоми в западните страни (обикновено от В-клетъчен тип)
    • Средиземноморски лимфоми = имунопролиферативно заболяване на тънкото черво: обикновено то е свързано с диария, малабсорбция и парапротеинемия с тежки вериги тип алфа
  • Вторични лимфоми: срещат се в рамките на системния лимфом на Ходжкин и неходжкиновите лимфоми

Лечение

Съобразена със стадия химиотерапия

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!