Състояния и заболявания

Легионелоза (Легионерска болест)

На английски език: Legionellosis, Legionnaires' disease, Legion fever, Pontiac fever

Определение

Легионелозата е белодробно заболяване, което за първи път се появява през 1976 година във филаделфия (САЩ) и протича с температура. To може да се изяви епидемично или спорадично. Легионелите се причисляват към най-разпространените причинители на пневмонии. Особено застрашени са по-възрастните пациенти и тези с отслабена имунна система.

Честота

Годишно се инфектира около 1% от населението на Европа , но само при 10% от инфектираните заболяването има клинична изява.

Причинител

Съществуват 28 вида легионели (например Legionella pneumophila) c множество серотипове. Легионелите са повсеместно разпространени в сладките води. Пренасянето се осъществява посредством инхалацията на инфектираните аерозоли от водните инсталации (охладителни кули, овлажнителни инсталации, душове, инсталации за топла вода и др.)

Инкубационен период:  2 - 10 дни

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!