Състояния и заболявания

Кръвоизливи от стомашно-чревния тракт

Синоними: Синдром на стомашно-чревния кръвоизлив

Клинична картина

Симптоми на хеморагична анемия и евентуално симптоми на настъпващ хиповолемичен шок

Три степени на тежест:

Загуба на кръв Лека ( <250 ml / 24 ч.) Средно тежка ( до 1000 ml / 24 ч.) Тежка ( > 1000 ml / 24 ч.)
Клинично протичане Често безсимптомно

Бледост, слабост, виене на свят (ортостатична реакция

Шокова симптоматика

Кръвообръщение Стабилно Пулс - увеличен, RR / ЦВН - понижени Пулс - силно увеличен, RR / ЦВН - силно понижени
Понижаване на Hb Ограничено Средно по степен (Hb > 9 g/dl) Тежко (Hb < 9 g/dl)

Шоков индекс = пулс / RR sist. ; При индекс > 1 е налице опасност от шок!

Как организмът компенсира загубата на кръв?

 • 1-ва фаза: Налице е хемодинамична компенсация, целяща запазване на RR посредством вазоконстрикция, бъбречен и белодробен шънт на кръвта.
 • 2-ра фаза: Включва се плазмена компенсация, целяща възстановяване на обема посредством навлизане на тъканна течност в кръвното русло (в рамките на часове) и заместване на плазмените протеини (в рамките на дни)
 • 3-та фаза: На клетъчна компенсация: заместване на еритроцитите (в рамките на седмици до 3 месеца)

Видими признаци на кръвотечение от стомашно-чревния тракт

 • От горната част на тракта
  • Повръщането на кръв (хематемеза) е типичен, но не и задължителен белег
  • Черно оцветяване на изпражненията (мелена)
  • При масивни кръвотечения е налице и изхождане на ясна кръв (хематохезия)
 • От долната част на тракта
  • Изхождане на ясна кръв - обяснения:
   • Хематемезата (повръщането на кръв) представлява: повръщане на червена или кафеникава на цвят кръв (вследствие образувания под влияние на солната киселина хематин). Хематемезата (за разлика от мелената) не представлява задължителен симптом на кръвоизливите от горната част на тракта. Когато в повърнатите материи е налице хематин, то това не означава, че кръвта е задължително със стомашен произход, а показва, че тя е била в контакт с HCI. Кръвта може да произхожда от носа и фаринкса, хранопровода или горната част на дванадесетопръстника и да е попаднала в стомаха! При наличие на ахлорхидрия и при масивен кръвоизлив липсва кафяво оцветяване.
   • Мелена: така се нарича изхождането на черно оцветени, лъскави, лепкави изпражнения. Те се наблюдават при кръвоизливи над 100 - 200 ml и забавяне на чревния пасаж. Кръвоизливи от по-високите участъци на червата при бавен чревен пасаж (> 8 часа) могат да предизвикат черно оцветяване на изпражненията. Причината за това е разграждането на кръвта от чревните бактерии. Интервалът от началото на кръвотечението до появата на черно оцветените изпражнения продължава средно 8 - 1 0 часа. От друга страна черното оцветяване може да се наблюдава до 5 дни след спиране на кръвоизлива.
   • Хематохезията (изтичане на ясна кръв от червата): е характерна за произхождащите от долната част на храносмилателния тракт кръвоизливи, но може да се появи и при масивни хеморагии в горните участъци.
Източници на кръвоизлива Проявление
Ректум Лентовидни следи от светлочервена кръв, наслоена върху изпражненията
Дебело черво

Тъмночервени, желеобразни следи от кръв

Хомогенно, тъмночервено оцветяване при смесване на изпражненията с кръвта

Кървави диарични изхождания при колит

Рядко черно оцветяване при забавяне на пасажа

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари