Състояния и заболявания

Кръвоизливи от стомашно-чревния тракт

Синоними: Синдром на стомашно-чревния кръвоизлив

Симптом - болестен признак ; Синдром - група от симптоми

Синдромът се различава от болестта, която също представлява група от симптоми, по това, че болестта има една единствена причина, докато при синдрома причината все още е неизвестна или в съображение влизат различни причини. По време на дежурствата по спешна медицинска помощ синдромите играят важна роля, тъй като при наличието на жизнени показания етиологична диагноза не може да бъде поставена веднага. Изследванията отнемат време и по такъв начин застрашават живота на пациента.

Класификация Източник на кръвотечението Честота (%)
Кръвоизливи от горната част на стомашно-чревния тракт

Хранопровод

Стомах

Дуоденум

80 - 90

Кръвоизливи от долната част на стомашно-чревния тракт (дистално от връзката на Трайч):

  • Тънкочревен кръвоизлив
  • Дебелочревно-ректален кръвоизлив

Йеюнум

Илеум

Дебело черво

Ректум

рядко

10 - 20

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!