Състояния и заболявания

Карцином на папилата

Среща се рядко. Клинично рано се развива холестатичен иктер.

Лечение: операция Whipple.

Прогноза: Пет годишната преживяемост след радикална операция възлиза на 30%.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!