Състояния и заболявания

Хипертрофична пилорна стеноза

Вродената хипертрофична пилорна стеноза е най-разпространената аномалия на храносмилателния тракт. Среща се при едно на 500 живородени деца и засяга предимно момчетата в съотношение 4:1. Представлява хипертрофия на пилорната мускулатура, стесняване и удължаване на пилорния канал, което води до нарушена евакуация на стомашното съдържимо. Етиопатогенеза Счита се, че има известно генетично предразположение. Доказано е влиянието на различни пептиди и невротрансмитери, Установени са намалени ганглиеви елементи и нарушена миелизация на нервните влакна, което предизвиква траен пилорен спазъм. Клинична картина Заболяването се проявява клинически на 3 – 5 седмица от раждането, за който период се оформя хипертрофичния “пилорен тумор”. Характерна е следната триада симптоми: - Повръщане “на фонтан” на цялата приета храна, което става залпово почти след всяко хранене. В повърнатите материи няма примеси на жлъчка - Прогресивна дехидратация и хипотрофия - Нарушена дефекация Относително рядко се наблюдава иктеричен синдром. Отклоненията в биохимичните показатели се състоят в хипонатриемия, хипокалиемия, хипохлоремия, появява се тежка метаболитна алкалоза. Налице е хемоконцентрация. При обективното изследване може да се палпира туморно образувание в дясното подребрие и да се наблюдава патологична стомашна перисталтика. Диагноза Съвременният диагностичен метод е ехографското изследване. За патологични се смятат стойностите на дължината на пилорния канал над 16 мм и дебелината на пилорната мускулатура над 4 мм. Рентгеноконтрастното изследване се прилага по-рядко поради голямото лъчево натоварване. Характерни се следните белези: силно дилатиран стомах, наличието на удължен и стеснен пилорен канал, който може да се изобрази като релси или във вид на шипче. Диференциална диагноза се прави с гастро-езофагеален рефлукс, пилороспазъм, симптоматични повръщания. Лечение Лечението оперативно. Извършва се в порядък на отложена спешност до 48 час от диагностицирането на заболяването. Прилага се методиката на Ramsted - т.н. надлъжна екстрамукозна пилоромиотомия. Тя се състои в надлъжно прерязване на пилорната мускулатура, без да се засяга мукозата, като краищата на мускулния разрез се раздалечават с инструмент, така че освободената мукоза да пролабира в инцизията (фиг.21). Следоперативните резултати са отлични.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!