Състояния и заболявания

Други стомашни тумори

Съдържание

 1. Други стомашни тумори
 2. Диагноза и лечение

Класификация при стомашни тумори

 • Неходжкинови лимфоми на стомаха
  • Първични стомашни лимфоми - класификация:
   • Обикновено са В-клетъчни лимфоми
    • В-клетъчни лимфоми от типа MALT (mucosa associated lymphoid tissue)
    • С ниска степен на злокачественост
    • С висока степен на злокачественост - вероятно се развиват въз основа на гастрит, причинен от Helicobacter pylori
   • Лимфом от Средиземноморски тип
   • Малигнен центроцитен лимфом
   • Лимфом от Бъркитов тип
   • Други типове
   • По-рярко се срещат Т-клетъчни лимфоми
   • Т-клетъчни лимфоми, които са свързани с ентеропатия (EATCL = enteropathy associated T-cell lymphoma)
   • Други типове
  • Вторични стомашни лимфоми: налице е вторично засягане на стомашно-чревния тракт при първичен нодален неходжкинов лимфом
 • Лейомиоми, по-рядко липоми, неврофиброми, карциноиди
 • Полипи: обикновено се среща хиперплазиогенният полип. Израждане се наблюдава рядко.
 • Аденоми (обикновено вилозни, съответно въсовидно-папиларен): израждат се злокачествено в около 20%.
 • Синдроми при полипоза на стомашно-чревния тракт (вижте раздела "Полипи на дебелото черво")

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!