Състояния и заболявания

Болест на Уилсън

Синоними: Хепатолентикуларна дегенерация, болест на Уилсън-Коновалов, хепатоцеребрална дистрофия
На английски език: M. Wilson

Съдържание

Лечение

  • Бедна на мед диета + D-пенициламин; редовно изследване на роговицата: при албуминурия лечението трябва да се прекрати (токсична нефропатия!)
  • Алтернативна възможност за лечение: цинков сулфат
  • При терминална чернодробна цироза се налага чернодробна трансплантация
  • Евентуално изследване на братя и сестри на пациента (вероятността за наличие на заболяване е 25%)

Прогноза

При рано проведено лечение тя е добра, а при липса на такова изходът е летален.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари