Състояния и заболявания

Болест на Уилсън

Синоними: Хепатолентикуларна дегенерация, болест на Уилсън-Коновалов, хепатоцеребрална дистрофия
На английски език: M. Wilson

Съдържание

Клинична картина

Чернодробно засягане (45%): в ранните стадии - евентуално като стеатоза, а по-късно - като хроничен хепатит и накрая - като цироза. Важно!: При чернодробни заболявания в детската възраст винаги трябва да бъде изключена болестта на Уилсън!

Невро-психична изява (45%) след 10-та година от живота: паркинсоноподобен синдром с ригор, тремор, дизартрия, психични нарушения

Очни симптоми: типичен е роговичният пръстен на Kayser-Fleischer (златистокафяво-зеленикаво оцветяване по периферията на роговицата на окото - преглед със шпалтлампа), който винаги е налице при неврологичните изяви на болестта.

По-рядко: смутена бъбречна функция, хемолитична анемия, кардиомиопатия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари