Състояния и заболявания

Болест на Уилсън

Синоними: Хепатолентикуларна дегенерация, болест на Уилсън-Коновалов, хепатоцеребрална дистрофия
На английски език: M. Wilson

Диагноза

  • Понижено съдържание на церулоплазмин и мед в плазмата, повишено отделяне на мед с урината. Тест с радиоактивна мед: след перорално внасяне на Сu в серума нормално се регистира покачване на радиоактивността с два върха. Вторият, маркиращ свързването на медта с церулоплазмина, липсва при болестта на Уилсън.
  • Доказване на повишеното съдържание на мед в черния дроб:
    • Неинвазивен метод е ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)
    • Инвазивен метод е чернодробната биопсия с хистологично изследване и анализ на медта

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари