Състояния и заболявания

Аортна стеноза

Класификация на аортната стеноза

  • Клапна аортна стеноза (най-често срещаният тип)
  • Подклапна аортна стеноза:
    • Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия (НОСМ)
    • Подклапна стеноза вследствие мембранозно задебеляване при изхода на лявата камера
  • Надклапна стеноза (рядкост)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари