Състояния и заболявания

Аортна стеноза

Класификация на аортната стеноза

  • Клапна аортна стеноза (най-често срещаният тип)
  • Подклапна аортна стеноза:
    • Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия (НОСМ)
    • Подклапна стеноза вследствие мембранозно задебеляване при изхода на лявата камера
  • Надклапна стеноза (рядкост)
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!