Състояния и заболявания

Аналгетична (фенацетинова) нефропатия

Определение

Това понятие обхваща хронични тубуло-интерстициални нефрити вследствие употребата на съдържащи фенацетин аналгетици, парацетамол или нестероидни противовъзпалителни средства. Важна е лекарствената анамнеза: Когато общо се приемат повече от 500 - 12 000 g фенацетин, то диагнозата е много вероятна.

Патогенеза

Фенацетинът, неговият метаболит парацетамолът и нестероидните противовъзпалителни средства блокират синтезата на вазодилатативно действащия простагландин Е2, вследствие на което се стига до нарушение на кръвообръщението и некроза на папилите.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари