Състояния и заболявания

Алкохолна зависимост (алкохолна болест)

Синоними: алкохолизъм, етилизъм
На английски език: alcoholism, alcohol dependence, alcohol use disorder

Съдържание

Етиология на алкохолната зависимост

Етиологията включва генетично обусловената структура на личността и социалното обкръжение.

От алкохолна болест са обхванати са 3 - 5% от населението. Съотношението на мъжете към жените възлиза на 3:1 (при жените съществува висок процент неизвестни случаи!)

Опледеление за алкохолизъм

 • Злоупотреба с алкохол: употреба на алкохол, при което се стига до настъпването на соматични и/или психо-социални увреждания.
 • Алкохолна зависимост: проявява се под две форми:
  • Физическа зависимост - белези: повишаване на толерантността към алкохола и развитие на абстинентни симптоми
  • Психическа зависимост - белези:
   • загуба на контрол (неспособност да се ограничава употребата на алкохол
   • абстинентна неспособност, при която лицето продължава да пие въпреки наличието на алкохолни проблеми
   • ограничаване на мисълта върху доставянето на алкохол
   • консумация на алкохол в неподходящо време: преди включване в уличното движение, по време на работа - отнемане на шофьорската книжка, проблеми на работното място
   • консумация на алкохол без да се има предвид социалния ефект от това - проблеми със семейството/партньора, съпруга(та), изолиране и усамотяване

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари