Състояния и заболявания

Алкохолна зависимост (алкохолна болест)

Синоними: алкохолизъм, етилизъм
На английски език: alcoholism, alcohol dependence, alcohol use disorder

Съдържание

Етиология на алкохолната зависимост

Етиологията включва генетично обусловената структура на личността и социалното обкръжение.

От алкохолна болест са обхванати са 3 - 5% от населението. Съотношението на мъжете към жените възлиза на 3:1 (при жените съществува висок процент неизвестни случаи!)

Опледеление за алкохолизъм

 • Злоупотреба с алкохол: употреба на алкохол, при което се стига до настъпването на соматични и/или психо-социални увреждания.
 • Алкохолна зависимост: проявява се под две форми:
  • Физическа зависимост - белези: повишаване на толерантността към алкохола и развитие на абстинентни симптоми
  • Психическа зависимост - белези:
   • загуба на контрол (неспособност да се ограничава употребата на алкохол
   • абстинентна неспособност, при която лицето продължава да пие въпреки наличието на алкохолни проблеми
   • ограничаване на мисълта върху доставянето на алкохол
   • консумация на алкохол в неподходящо време: преди включване в уличното движение, по време на работа - отнемане на шофьорската книжка, проблеми на работното място
   • консумация на алкохол без да се има предвид социалния ефект от това - проблеми със семейството/партньора, съпруга(та), изолиране и усамотяване

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!