Състояния и заболявания

Алергичен артериит (ангиит) и грануломатоза

Синоними: синдром на Churg-Strauss

Подобен е на нодозния панартериит, но по-често се срещат прояви от страна на белите дробове, придружени от алергична бронхиална астма (повишаване на IgE), еозинофилия (в кръвта и засегнатата тъкан). Наложителна е биопсия на въвлечените органи (грануломатозен васкулит с еозинофилна гранулоцитна инфилтрация).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари