Състояния и заболявания

Ахалазия на хранопровода

На английски език: Achalasia, Esophageal achalasia, Esophageal aperistalsis

Етиология

Ахалазията се развива вследствие дегенерация на plexus myentericus (на Ауербах) в долната част на хранопровода с неизвестна генеза.

Патогенеза

  • Недостатъчно разхлабване на долния езофагеален сфинктер при акта на гълтане и повишеното му налягане в покой
  • Липса на пропулсивна перисталтика на хранопровода

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари