Състояния и заболявания

Ахалазия на хранопровода

На английски език: Achalasia, Esophageal achalasia, Esophageal aperistalsis

Етиология

Ахалазията се развива вследствие дегенерация на plexus myentericus (на Ауербах) в долната част на хранопровода с неизвестна генеза.

Патогенеза

  • Недостатъчно разхлабване на долния езофагеален сфинктер при акта на гълтане и повишеното му налягане в покой
  • Липса на пропулсивна перисталтика на хранопровода

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!