Речник

артропластика

на латински език: arthroplastica
на английски език: arthroplasty

оперативно възстановяване на една става чрез заместване на повредените й елементи; различават се: хомоартропластика (присаждане на цяла става или ставни краища от консервирани тъкани), алоартропластика (присаждане на метални или пластмасови изкуствени стави), оформяне на ставните краища чрез използване на фасция, дура матер, кожа.

Коментари