Речник

циклоплегия

на латински език: cycloplegia
на английски език: cycloplegia

парализа на цилиарния мускул на окото, при което настъпва загуба на акомодацията