Речник

артропатия

на латински език: arthropathia
на английски език: arthropathy

с термина артропатия, най общо се означава заболяване на ставите

Коментари