Речник

хистеропексия

на латински език: hysteropexia
на английски език: hysteropexy

оперативно фиксиране на изместената или патологично подвижна матка за предната коремна стена;